Катедра "Регионално развитие"

Конференции и семинари
Обновено: сряда, 06 юни 2018 14:34

Кръгла маса на тема „Актуални аспекти на регионалното развитие” 2017г.

В малката конферентна зала се проведе кръгла маса на тема „Актуални аспекти на регионалното развитие”, организирана от Научноизследователския център за регионални изследвания и катедра „Регионално развитие“ (на снимката долу). На форума присъстваха доц. д-р Стела Ралева, заместник-ректор по обучението в ОКС "магистър" и дистанционно обучение, доц. д-р Георги Николов, ръководител на катедра „Регионално развитие”, Кристиян Маджуров, председател на Студентския съвет към УНСС, преподаватели от катедрата, студенти.

Доц. Стела Ралева поздрави организаторите и участниците от името на ректора проф. д.ик.н. Стати Статев. Вие сте щастливци, защото се обучавате в една от най-търсените специалности на пазара на труда. Проблематиката на регионалното развитие е сред най-актуалните както в национален, така и в европейски мащаб. Много ми е приятно, че поставяте пред себе си важни проблеми на регионалното развитие и търсите отговорите по креативен начин, посочи зам.-ректорът.

Надявам се дискусията да бъде градивна, за да можете да развиете уменията, които до момента сте усвоили, изтъкна доц. Николов.

Подкрепяме организирането на такива форуми, защото те помагат на студентите да се занимават с нещо, което ще ги доразвие. Успехът е гарантиран, ако работим заедно, заяви Кристиян Маджуров.

regdev_865f1_afa99_2е.jpg