Катедра "Политология"

Обновено: сряда, 10 февруари 2021 14:23

Контакти

Административен секретар:

Цветелина Стоичкова Кирилова – Петрунова

E-mail: tkirilova-petrunova@unwe.bg

Телефон: (02) 8195 307

Кабинет: 3087


Administrative Secretary:

Cvetelina Kirilova-Petrunova

 E-mail: tkirilova-petrunova@unwe.bg

 Phone: (02) 8195 307

 Office: 3087