Катедра "Публична администрация"

Обновено: неделя, 17 май 2020 19:40

Магистри

През 2000 г. започва редовно обучение на магистри по „Публична администрация”, а през 2017 г. по „Електронно управление“. Днес катедрата поддържа дистанционно магистърско обучение по „Публична администрация“ със специализации „Държавна администрация“, „Здравен мениджмънт“.

Защита на магистърска теза

Заявление

Правила

Примерна заглавна страница

Заглавна страница

Декларация за авторство

Стандарт за цитиране

Критерии за оценяване на магистърски тези