Катедра "Публична администрация"

Обновено: четвъртък, 28 януари 2021 15:27

Контакти

Можете да ни намерите във Фейсбук на официалната страница на Катедра "Публична администрация" (актуална до месец юни 2016) или Катедра "Публична администрация" (актуална към настоящия момент)

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЕКРЕТАР

Вяра Тодорова Коларова

Кабинет: 5032

Телефон: (02) 8195 574