Катедра "Публична администрация"

Обновено: четвъртък, 27 септември 2012 17:06

Конференции и семинари

ПУБЛИЧНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ – ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА И ПЕРСПЕКТИВИ

Юбилейна международна научна конференция

10 ГОДИНИ СПЕЦИАЛНОСТ “ПУБЛИЧНА АДМИНИСТРАЦИЯ”

30-31 октомври 2008 г.

 

В края на месец октомври  2008 г. Университетът за национално и световно стопанство и катедра “Публична администрация и регионално развитие” организираха и проведоха двудневна Юбилейна международна научна конференция на тема: “Публичната администрация – предизвикателства и перспективи”, с което се отбеляза 10-годишнината от създаването на специалност “Публична администрация”.

Участие в конференцията взеха много преподаватели, научни работници и докторанти от редица висши училища в страната, дейци от социалната практика, както и студенти от специалност “Публична администрация” на УНСС. Конференцията беше уважена и от чуждестранни гости.

 

Прикачени файлове:

image/jpeg Picture 003.jpg - 2710 KB

image/jpeg Picture 006.jpg - 2104 KB

image/jpeg Picture 021.jpg - 2171 KB