Катедра "Публична администрация"

Меморандум за сътрудничество със Столична община

четвъртък, 01 октомври 2015 11:19

Във връзка с 95-годишнината на Университета през месец май 2015 г. УНСС и Столична община подписаха Меморандум за сътрудничество. (Вж. Подробности от събитието)

Ректорът проф. д.ик.н. Стати Статев и кметът Йорданка Фандъкова подписват меморандум за сътрудничество

В следствие подписания меморандум, студентите от специалност „Публична администрация“ получават следните възможности:

  • Посещения на място и срещи с практици;
  • Организация на преддипломни стажове;
  • Представяне на трудови борси и по-добри шансове за кариерно развитие;
  • Участие в публични лекции и дискусии.

Меморандумът насърчава съвместни научни изследвания, организиране на публични събития и работа по проекти.

Галерия снимки от Меморандум за сътрудничество със Столична община ...