Катедра "Публична администрация"

Публикувано е седмото издание на сборника "Докторантски четения"

понеделник, 21 юни 2021 10:05

През юни 2021 г. в електронен формат бе публикуван сборникът „Докторантски четения 7 - Администрация и управление: професии с хоризонт 2030“.

В поредното издание са включени общо 16 материала, разработени от  докторанти към катедри „Публична администрация“, „Маркетинг и стратегическо планиране“ и „Икономическа социология“ към УНСС, както на колега от  ВУЗФ. Разработките  обхващат широк кръг от съвременни и актуални теми в сферата на социално-икономическия живот както в национален, така и в международен план.

padmin_f007c_DISK doktorantski chetenia 7 2021.jpg

Сборникът е резултат от проведената през ноември 2020 г. Седмата есенна академия, която за втора поредна година беше организирана съвместно от катедрите „Публична администрация“, „Управление“ и „Регионално развитие“.

Форумът обедини научни работници, преподаватели от УНСС, експерти от публични институции, докторанти и студенти, които дискутираха изискванията на пазара на труда и най-новите тенденции в професиите от направление „Администрация и управление“.

Галерия снимки от Публикувано е седмото издание на сборника "Докторантски четения" ...