Катедра "Публична администрация"

Честито на гл. ас. Тончева-Златкова!

петък, 09 април 2021 9:39

На 07.04.2021 г. Факултетният съвет утвърди избора на длъжност „главен асистент"

на ас. д-р Виолета Тончева-Златкова.

Представяме ви я в 5 въпроса.

С пожелания за още академични и лични успехи!


1. ПРЕДСТАВЕТЕ СЕ НАКРАТКО

Аз съм Виолета - ентусиаст, мечтател и експериментатор. Вярвам, че да правиш добро е мисия, а да бъдеш полезен има значение и придава смисъл. Постоянно се обучавам, придобивам нови знания и умения, активно участвам в интересни младежки инициативи и дейности. Бизнес консултант. Професионален обучител. Сертифициран кариерен консултант. Експерт проекти. Администратор. Доброволец.

padmin_207fe_Picture11.png  padmin_207fe_Picture13.png  padmin_207fe_Picture12.png  

    

2. КОЕ ВИ ПРИВЛЕЧЕ В ПРОФЕСИЯТА НА УНИВЕРСИТЕТСКИЯ ПРЕПОДАВАТЕЛ?

Силата на Университета като институция, подкрепата от екипа на катедрата по време на разработването и защитата на моята дисертация и възможността да предам наученото от мен на студентите. Най-голямо удовлетворение носи активната работа с амбициозни и умни млади хора – харесва ми да ги предизвиквам, да излизат от зоната си на комфорт, да опитват да направят нови неща, да се надскачат и да се развиват. Опитвам се да предам страст и енергия за учене и справяне с нестандартни задачи – мини доброволчески проекти, създаване и управление на нестопанска организация и др. и наградата идва, когато студентите определят този опит като значим и ценен.

3. В КОИ ОБЛАСТИ Е НАСОЧЕН ВАШИЯТ ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ИНТЕРЕС?

Вълнуват ме въпросите, свързани с институции на гражданското общество, гражданска активност и нови методи при управление на нестопански организации, доброволчеството и неговите проявления, създаване на устойчивост на общностите. Интересно ми е да изследвам различни аспекти на качеството в публичния сектор, както и прилагането на стандарти за обслужване на гражданите, клиентска удовлетвореност и въвеждането на системи за качество. Има и други теми: обучението като процес, методи за преподаване; инструменти за самоуправление; валидиране на знания и умения; административна култура…

padmin_207fe_Picture14.png  padmin_207fe_Picture15.png  padmin_207fe_Picture17.png

4. КАКВИ ИДЕИ ИМАТЕ ЗА РАЗВИТИЕТО НА КАТЕДРАТА?

Знам, че с общите усилия, енергия и желание за успех на всички колеги, ще можем да изведем Катедра „Публична администрация“ на следващо, още по-авторитетно ниво – с участие в международни проекти, иницииране на научни форуми и научно-изследователски проекти, привличане на експерти и практици, въвеждането на нови модели за обучение, използването на иновативни техники и обучителен инструментариум. Това е мястото за критичен анализ, предложения за нови дисциплини и учебни програми, съвместна работа по задачи и конструктивен диалог, взаимопомощ и ефективна екипна работа.

5. КАКВО ОБИЧАТЕ ДА ПРАВИТЕ В СВОБОДНОТО СИ ВРЕМЕ?

Нямам свободно време - винаги намирам с какво да съм ангажирана! SmileОбичам да пътувам, да посещавам нови места, да „се губя“ пеша по непознати улици, да правя много снимки, да слушам френска музика, да танцувам и да рисувам върху стъкло.

 

 

 

 

Галерия снимки от Честито на гл. ас. Тончева-Златкова! ...