Катедра "Публична администрация"

Актуализиран конспект за държавен изпит ОКС бакалавър специалност "Публична администрация"

сряда, 07 април 2021 11:03

Уважаеми колеги,

На Ваше разположение е актуализираният конспект за държавен изпит за ОКС бакалавър специалност "Публична администрация". Можете са се запознаете с него тук или в секция "Обучение" - Бакалаври на сайта на Катедрата.

Пожелаваме ви успешна подготовка!

Галерия снимки от Актуализиран конспект за държавен изпит ОКС бакалавър специалност "Публична адми ...