Катедра "Публична администрация"

Седма есенна академия „Администрация и управление: професии с хоризонт 2030“

неделя, 15 ноември 2020 15:05


Седмата есенна академия „Администрация и управление: професии с хоризонт 2030“ се проведе онлайн на 13 ноември. За втора поредна година тя беше организирана съвместно от катедрите „Публична администрация“, „Управление“ и „Регионално развитие“.

Форумът обедини научни работници, преподаватели от УНСС, експерти от публични институции, докторанти и студенти, които дискутираха изискванията на пазара на труда и най-новите тенденции в професиите от направление „Администрация и управление“.

В първия модул на Академията беше разгледано изменението в основни демографски и социално-икономически характеристики на работната сила в България, бяха представени задълбочен анализ и прогнозни оценки за пазара на труда, проследени бяха тенденциите в заетостта. Сериозен дебат предизвикаха представеният компетентностен модел и резултатите от проучването на хибридните компетенции, породени от изпълнението на нови задачи, актуални изисквания и промяната в управлението на екипи.

Във втория модул експерти от Института по публична администрация към Министерския съвет представиха обобщени резултати от проучване на дигиталните умения в държавната администрация, както и „Барометър на ангажираността 2020“ за социалните нагласи на държавните служители. Представител на Националното сдружение на общините в Република България запозна участниците с резултатите от мащабно проучване за изменящите се очаквания при разширяване на функциите и правомощията на общинските администрации.

Г-н Павел Иванов, изпълнителен директор на Институт по публична администрация

Академията протече при изключителен интерес и всяка една от темите предизвика дискусии и коментари в търсене на решения за по-адаптивни и гъвкави учебни програми, интегриращи голям набор от знания, умения и компетенции в отговор на променящите се изисквания на пазара на труда. Представените по време на Седмата есенна академия материали ще бъдат достъпни в предстоящия традиционен Фотодневник, публикуван на страницата на катедра „Публична администрация“.

Галерия снимки от Седма есенна академия „Администрация и управление: професии с хоризонт 2030“ ...