Катедра "Публична администрация"

Първа в страната Про Боно работилница

събота, 20 април 2019 21:00

На 20 април 2019 г. за първи път в България беше проведена Про боно работилница. Идеята е част от проект BEESE, който тества възможностите студентите да изграждат знания, умения и социален капитал чрез доброволчески дейности с помощта на ментори от бизнеса, неправителствения сектор и университетите.
Работилницата беше посветена на подобряването на онлайн комуникациите на три неправителствени организации – Ideas Factory, сдружение „Алцхаймер България“ и фондация „Поколения заедно“.
Подбраните след селекционна процедура 9 студенти преминаха през предварителна ориентация и обучение. В деня на събитието те бяха разделени в три отбора и посветиха 5 часа за генерирането на идеи с помощта на професионални ментори.
В края на работилницата идеите бяха представени на организациите-бенефициенти, а студентите получиха сертификати за своето участие и принос.
Видео от събитието: https://www.youtube.com/watch?v=o5yyLozguEU

Галерия снимки от Първа в страната Про Боно работилница ...