Катедра "Публична администрация"

Среща със студенти-доброволци

сряда, 20 март 2019 19:00

Преподавателите от катедрата доц. д-р Деница Горчилова и хон. ас. д-р Виолета Тончева-Златкова участваха в ежеседмичната среща на студентите от Еко клуб УНСС.

Чрез кратка презентация ас. Златкова представи предстоящите дейности в рамките на проект BEESE, чиито изпълнител от страна на УНСС е катедра „Публична администрация“. Проектът предлага включване в про боно дейности, чрез които студентите могат да придобият и/или усъвършенстват различни умения и да подобрят възможностите си за реализация на пазара на труда. Разговорът очерта потенциалното партньорство за привличане на младежи с доброволчески опит в реализацията на проекта.

От своя страна членовете на клуба запознаха преподавателите с многообразните дейности, с които е ангажиран клуба и постиженията си до момента.

Еко клуб УНСС е общност на студенти, отдадени на идеята за опазване на околната среда и устойчивото развитие. Можете да ги намерите на https://www.facebook.com/ecounwe/ или https://www.instagram.com/eco.club.unwe

Повече за проект BEESE: https://beeseprobono.eu/

Галерия снимки от Среща със студенти-доброволци ...