Катедра "Публична администрация"

Защити магистри - Публична администрация със специализация „Държавна администрация"

четвъртък, 13 януари 2022 10:11 /
Начало:
понеделник, 28 март 2022 9:00
Край:
понеделник, 28 март 2022 11:00
Място:
Подробности:

До 31.01.2022 г. е необходимо да се попълни заявление за допускане до защита, налично тук. Ако вече сте подали завление, но не сте се явили на защита, задължително е да подадате отново.

На заглавната страница на магистърската теза задължително трябва да бъде посочен студентският Ви имейл (с разширение unwe.bg). Рецензиите ще бъдат изпращани на този адрес.

Предаване на магистърската теза:

Един екземпляр от магистърската теза с подпис на научния ръководител на заглавната страница и едно електронно копие трябва да бъдат предадени на 21.03.2022 г. в работно време в каб. 5032  при г-жа Вяра Коларова.

В същия ден магистрите трябва да предадат в ЦДО:

- едно копие от заглавната страница с подписа на научния ръководител;

- две паспортни снимки (35 х 45 мм);

- оригинал и копие от диплома за средно и висше образование;

- на място се подписва бланка за оценките от следването.

Получаване на рецензия:

Рецензията ще получите на 25.03.2022 г. на служебната си поща,  посочена на заглавната страница.

Защитата ще се проведе в MS TEAMS  на 28.03.2022 г. (понеделник) от 09.00 ч.