Катедра "Публична администрация"

Защити магистри - Публична администрация

четвъртък, 13 януари 2022 10:01 /
Начало:
понеделник, 28 март 2022 13:00
Край:
понеделник, 28 март 2022 15:00
Място:
Подробности:

До 31.01.2022 г. е необходимо да се попълни заявление за допускане до защита, налично тук. Ако вече сте подали завление, но не сте се явили на защита, задължително е да подадате отново.

До 08.03.2022 г. студените трябва да минат през канцеларията на магистърска степен в работно време (9-15 ч.) със следните документи:

1. Копие от заглавната страница на магистърската теза с подпис на научен ръководител;

2. Две снимки (45/35 мм);

3. Печат от библиотеката на УНСС, който удостоверява, че не дължите книги;

4. Диплома за средно образование;

5. Диплома за висше образование.

На заглавната страница на магистърската теза задължително трябва да бъде посочен студентският Ви имейл (с разширение unwe.bg). Рецензиите ще бъдат изпращани на този адрес.

Предаване на магистърската теза:

Ееин екземпляр от магистърската теза с подпис на научния ръководител на заглавната страница  и едно електронно копие трябва да бъдат предадени на 21.03.2021 г. в работно време в каб. 5032  при г-жа Вяра Коларова.

Получаване на рецензия:

Рецензията ще получите на 25.03.2022 г. на служебната си поща, посочена на заглавната страница.

Защитата ще се проведе на 28.03.2022 г. (понеделник) от 13.00 ч.  в зала 3036.