Катедра "Публична администрация"

Държавен изпит специалност „Администрация и управление с преподаване на английски език“

четвъртък, 13 януари 2022 9:35 /
Начало:
понеделник, 21 март 2022 9:00
Край:
Място:
Подробности:

Държавният изпит за студентите в ОКС „бакалавър“ от специалност „Администрация и управление с преподаване на английски език“ ще се състои на 21.03.2022 г. (понеделник) от 09:00 часа в зала 3031.

До 17.03.2022 г. трябва да подадете на гише No.18 в отдел „Студенти-Бакалавър“ заявление за допускане до държавен изпит и снимки за официален документ (размер 45/35 мм, 2 бр.).

Конспектът за подготовка за държавен изпит може да видите тук.

Явяването на държавен изпит е минимум 30 мин. преди обявения час.

Задължително условие за допускането до държавен изпит е представянето на документ за самоличност и студентска книжка.