Катедра "Публична администрация"

Осма есенна академия "Администрация и управление:#университетът2030

сряда, 10 ноември 2021 10:06 /
Начало:
петък, 19 ноември 2021 10:00
Край:
петък, 19 ноември 2021 13:00
Място:
Подробности:

На 19 ноември 2021 г. (петък) между 10:00 и 13:00 часа в платформата MS Teams ще се проведе Осма есенна академия „Администрация и управление: #университетът 2030“.

Тя е посветена на търсенето на нова архитектура за учебно планиране и съответстващата й концепция за учебното съдържание – модернизиране на учебните планове във всички образователни степени в ПН 3.7 „Администрация и управление“, осъвременяване на преподаваните учебни дисциплини, насищането им с практически казуси и задачи.

Осмата есенна академия ще подпомогне разширяването на експертните мрежи между представители на практиката и академичната общност от професионалното направление в УНСС и други водещи университети. Гости в отделните работни секции ще бъдат представители на Института по публична администрация, Национално сдружение на общините в Република България, дирекция „Модернизация на администрацията“ към Министерски съвет, Асоциация на българските градове и региони, кметове, общински съветници, собственици, изпълнителни директори, мениджъри на компании от частния сектор.

Отделна сесия на Осмата есенна академия ще бъде посветена на създаването на мрежа на докторанти и студенти, обучаващи се в ПН 3.7 „Администрация и управление“ в няколко български университета. Възможност за участниците в тази секция ще бъде и включването в издаваната от катедра „Публична администрация“ рецензирана поредица „Докторантски четения“. Осмото издание на „Докторантски четения“ предстои да бъде публикувано през пролетта на 2022 г.

Присъединяването към работата на Осма есенна академия „Администрация и управление: #университетът 2030“ може да стане през този линк.

Разделянето за работа по отделните секции ще бъде осъществено автоматично.

padmin_2ddc1_покана.jpg

Есенната академия стартира през 2014 г. като форум за обмен на информация и идеи за научни изследвания и преподавателска работа на екипа на катедра „Публична администрация“ в УНСС. Ежегодното й провеждане постепенно я утвърди като национален форум, включен в годишния календар с прояви на Института по публична администрация. От 2019 г. Есенната академия е факултетна проява, организирана от всички катедри, осигуряващи преподаването в ПН 3.7 „Администрация и управление“. Тя привлича интереса на изследователи от други висши училища и от практиката и е успешен инструмент за поддържане и разширяване на партньорската мрежа и общността.