Катедра "Публична администрация"

ВАЖНО!!! Актуална информация за предстоящите защити на магистърски тези

четвъртък, 18 март 2021 16:00 /
Начало:
понеделник, 29 март 2021 8:20
Край:
Място:
Подробности:

Във връзка със заповед на ректор на УНСС от 12.03.2021 г. защитата на магистърските тези, планирани за 29.03.2021 и 30.03.2021 г.  ще се проведат онлайн в MS TEAMS. За повече информация, моля натиснете ТУК.

Остава непроменено изискването за предаването на хартиен и електронен (CD)  вариант на разработките на 24.03.2021 г. в каб.5032.

На заглавната страница на магистърската теза задължително трябва да бъде посочен студентският Ви имейл (с разширение unwe.bg). Рецензиите ще бъдат изпращани на този адрес.