Катедра "Публична администрация"

Защити магистри - Публична администрация със специализация „Държавна администрация"

петък, 29 януари 2021 14:18 /
Начало:
вторник, 30 март 2021 11:00
Край:
вторник, 30 март 2021 13:00
Място:
Подробности:

До 10.02.2021 г. е необходимо в Катедрата (каб.5032) да бъде подадено заявление по образец  за допускане до защита.

Онези студенти, които вече са подали  заявление, но не са се явили на защита на предходна сесия, не трябва да подават заявление отново.

На заглавната страница на магистърската теза задължително трябва да бъде посочен студентският Ви имейл (с разширение unwe.bg). Рецензиите ще бъдат изпращани на този адрес.

Специалност

Предаване на магистърски тези

Получаване на рецензии

Защита

Дата

Място

Дата

Как?

Дата

Час

Място

Публична администрация със специализация „Държавна администрация“

24.03.‘21 г.

каб. 5032

29.03.’21 г.

На студентския  Ви имейл

30.03.’21 г.

11:00

зала 5023


Важно!

Магистри, дистанционно обучение:

Свържете се с dmag4@unwe.bg за да уточните необходимите документи за допускане до защита.

Ако епидемичната обстановка налага промяна, ще бъде уведомени допълнително. СЛЕДЕТЕ САЙТА НА КАТЕДРАТА.