Катедра "Публична администрация"

Държавен изпит за специалност „Публична администрация“, ОКС „бакалавър“, редовно и дистанционно обучение

петък, 29 януари 2021 14:01 /
Начало:
понеделник, 29 март 2021 8:30
Край:
понеделник, 29 март 2021 11:30
Място:
Подробности:

Държавният изпит за специалност „Публична администрация“, ОКС „бакалавър“ - редовно и дистанционно обучение, ще се проведе на 29.03.2021 г. (понеделник) от 09.00 ч. в Тестовия център на УНСС.

Конспектът за подготовка за държавен изпит може да видите тук.

За да бъдете допуснати до държавен изпит, е необходимо:

1)    Да сте положили успешно всички семестриални изпити.

2)   Всички оценки от следването ви да са нанесени в системата (проверете в Web-student). При проблеми търсете съответния преподавател през служебната му поща.

3)    ЗА СТУДЕНТИТЕ РЕДОВНО ОБУЧЕНИЕ:

В периода 15-25.03.2021 г. трябва да подадете на място в отдел „Студенти-Бакалавър“ заявление за допускане до държавен изпит и снимки за официален документ (размер 45/35 мм, 2 бр.).

4)    ЗА СТУДЕНТИ ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ:

До 25.03.2021 г. трябва да изпратите на имейл dmag4@unwe.bg заявление за допускане до държавен изпит.

Явяването на държавен изпит е минимум 30 мин. преди обявения час.

Задължително условие за допускането до държавен изпит е представянето на документ за самоличност и студентска книжка.

Ако епидемичната обстановка налага промяна, ще бъде уведомени допълнително. СЛЕДЕТЕ САЙТА НА КАТЕДРАТА.