Катедра "Публична администрация"

Държавен изпит за ОКС „Бакалавър“, специалност „Администрация и управление с преподаване на английски език“

вторник, 28 май 2019 22:52 /
Начало:
понеделник, 08 юли 2019 10:00
Край:
Място:
Зала 2030
Подробности:

График за провеждане на държавния изпит на специалност „Администрация и управление“ с преподаване на английски език, редовно  обучение, ОКС „Бакалавър“:

Явяването на държавен изпит е минимум 30 мин. преди обявения час, т.е. на 08.07.2019 г. в 09:30 часа.

Какво?

Кога?

Къде?

Държавен изпит

10:00 ч.

Зала 2030

Задължително условие за допускането до държавен изпит е представянето на документ за самоличност и студентска книжка.

Всеки студент предварително трябва да е подал в отдел „Студенти-Бакалавър“:

1) заявление за допускане до държавен изпит;

2) снимки за официален документ (размер 45/35 мм, 2 бр.).

Вж. Конспект за държавен изпит