Катедра "Икономика на природните ресурси"

Научна конференция с международно участие на тема „Иновативно развитие на бизнеса и селските райони“.

сряда, 28 април 2021 15:11

В Международния ден на Земята, катедра „Икономика на природните ресурси“ на Университета за национално и световно стопанство проведоха национална научна конференция с международно участие на тема „Иновативно развитие на бизнеса и селските райони“.

Конференцията беше открита от Ректора на УНСС проф. д-р Димитър Димитров, а участниците в конференцията бяха приветствани от г-жа Десислава Танева – Министър на земеделието, храните и горите в оставка. Поздравителни адреси поднесоха доц.д-р Марина Николова – СА „Д.А.Ценов“ Свищов и доц.д-р Георги Николов – УНСС. Такъв беше получен и от секция „Регионална и секторна икономика“ на Института за икономически изследвания при БАН.

В конференцията с доклади участваха преподаватели и изследователи от: Варненския икономически университет; Тракийския университет гр. Стара Загора; Стопанска академия „Д.А.Ценов“, гр. Свищов; Нов български университет, Института по аграрна икономика – Селскостопанска академия гр. София; Института за икономически изследвания – Българска академия на науките, гр. София; Института по лозарство и винарство – Селскостопанска академия, гр. Плевен и Университета за национално и световно стопанство.

Своите изследователски резултати в областта на проблемите на селските райони и иновативното развитие на аграрен бизнес представиха изследователи от Полша, Гърция и Албания, работещи в Института по аграрна и хранителна икономика във Варшава, Университета на Пелопонес и Университета на Тирана.

Галерия снимки от Научна конференция с международно участие на тема „Иновативно развитие на бизнес ...