Катедра "Икономика на природните ресурси"

Защита на магистърски тези – месец юли, 2021 г.

четвъртък, 10 юни 2021 15:48 /
Начало:
четвъртък, 01 юли 2021 9:30
Край:
четвъртък, 01 юли 2021 13:00
Място:
1044
Подробности:

Уважаеми дипломанти,

защитата на магистърски тези на студентите в “ ОКС "Магистър" от специалности “Екоикономика и бизнес” и „Агробизнес и управление на територията" ще се проведе на 01.07.2021 г. от 09:30 ч., зала 1044.

Готовите магистърски тези трябва да бъдат предадени (на хартиен носител, подписани от научен ръководител) в кабинет 1067 и изпратени на ел. поща emibelishka@unwe.bg  в срок до 21 юни (понеделник) 2021 г. (вкл.).

 

Необходимите документи за допускане до ЗДР се подават  в срок до 28 юни (понеделник) 2021 г. (вкл.) в отдел „Студенти – Магистър“.

От катедрата