Катедра "Икономика на природните ресурси"

Държавен изпит за специалност „АГРАРЕН БИЗНЕС“

понеделник, 07 юни 2021 15:20 /
Начало:
четвъртък, 01 юли 2021 9:00
Край:
четвъртък, 01 юли 2021 13:00
Място:
2013
Подробности:

Държавният изпит за специалност „Аграрен бизнес“ ще се проведе на 01 юли (четвъртък) от 09,00 часа в учебна зала 2013 на УНСС.

Държавният изпит е писмен (по конспект), с продължителност 4 астрономични часа.

Необходими документи:

  • Заявление за допускане до Държавен изпит (подава се лично или с пълномощно);
  • 2 броя снимки, формат 3,5 х 4,5 см.;
  • Студентска книжка.

Необходимите документи за допускане до ДИ се подават в Отдел „Студенти – бакалавър“ до 28 юни (понеделник).