Катедра "Икономика на природните ресурси"

Защита на магистърски тези - трета сесия ще се проведе онлайн

вторник, 23 февруари 2021 11:45 /
Начало:
четвъртък, 18 март 2021 10:00
Край:
четвъртък, 18 март 2021 13:00
Място:
онлайн, MS Teams
Подробности:

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Защитата на магистърските тези (трета сесия) на студентите от специалности “ Агробизнес и управление на територията” и “Екоикономика и бизнес” ще се проведе на 18.03.2021 г. онлайн, чрез MS Teams. 

Важно!!!!

Готовите магистърски тези на студентите, трябва да бъдат предадени в кабинет 1067 (на хартиен и електронен носител) до 08 март (понеделник) 2021 г. (вкл.)

 

Необходимите документи за допускане до ЗДР се подават в отдел „Студент – Магистър“.

От катедрата