Катедра "Икономика на природните ресурси"

Държавен изпит – трета сесия ще се проведе онлайн

вторник, 23 февруари 2021 11:40 /
Начало:
четвъртък, 18 март 2021 9:00
Край:
четвъртък, 18 март 2021 10:30
Място:
онлайн, MS Teams
Подробности:

Съобщение

Държавният изпит на студентите от ОКС "Бакалавър" (трета сесия) от специалности “Аграрен бизнес ”, “Екоикономика” и „Икономика на околната среда с преподаване на английски език“ ще се проведе на

18.03.2021 г. онлайн, чрез MS Teams. 

ВАЖНО!!!!

За да можете да се явите на държавен изпит е необходимо да направите справка в дирекция „Учебна дейност“, отдел „Студенти-бакалаври“ за своето студентско положение и да подадете необходимите документи.  

Необходими документи:

  •  Заявление за допускане до Държавен изпит;
  •  2 броя снимки, формат 3,5х4,5 см.;
  •  Студентска книжка

 

От катедрата