Катедра "Икономика на природните ресурси"

Защита на магистърски тези - месец октомври 2020 г.

понеделник, 28 септември 2020 16:42 /
Начало:
петък, 23 октомври 2020 10:00
Край:
петък, 23 октомври 2020 12:00
Място:
зала 1044, УНСС
Подробности:

Съобщение 

Уважаеми колеги,

защитата на магистърските тези на студентите в ОКС "Магистър" от специалности: “Агробизнес и управление на територията” , „Аграрен бизнес“,  “Екоикономика и бизнес” и „Екоикономика“ ще се проведе на  23 октомври  (петък) от 10,00 часа в зала П037.

 

Готовите магистърски тези на студентите, трябва да бъдат предадени (на хартиен носител, подписани от научен ръководител) в кабинет 1067 и изпратени на ел. поща emibelishka@unwe.bg  в срок до 15 октомври (четвъртък) 2020 г. (вкл.).

 

Необходимите документи за допускане до ЗДР се подават  до 16 октомври 2020 г. (вкл.) в отдел „Студенти – Магистър