Катедра "Икономика на природните ресурси"

Държавен изпит за специалност „Икономика на околната среда с преподаване на английски език"|

сряда, 10 юни 2020 16:07 /
Начало:
четвъртък, 09 юли 2020 14:00
Край:
четвъртък, 09 юли 2020 16:00
Място:
MS Forms
Подробности:

Уважаеми студенти,

Държавният изпит за студентите от ОКС "Бакалавър" от специалност “ Икономика на околната среда с преподаване на английски език" ще се проведе на 09.07.2020 г. от 14:00 ч.

Провеждането на държавния изпит (времетраене 120 минути) ще бъде релизирано чрез MS Forms под формата на тест.