Катедра "Икономика на природните ресурси"

Защита на магистърски тези

четвъртък, 28 май 2020 16:40 /
Начало:
четвъртък, 09 юли 2020 12:00
Край:
четвъртък, 09 юли 2020 14:00
Място:
MS Teams
Подробности:

Уважаеми дипломанти,

Защитата на магистърски тези на студентите в “ ОКС "Магистър" от специалности “Екоикономика и бизнес” и „Агробизнес и управление на територията" ще се проведат на 09.07.2020 г. от 12:00 ч.

Защитите на дипломни работи е чрез MS Teams.

Срокът за представяне на готови магистърски тези е до 26 юни 2020 година в кабинет 1067 и на електронна поща:

emibelishka@unwe.bg