Катедра "Икономика на природните ресурси"

Защита на магистърски тези, м. Юли 2019 година

петък, 10 май 2019 9:50 /
Начало:
вторник, 09 юли 2019 10:00
Край:
вторник, 09 юли 2019 14:00
Място:
зала 1044 и зала ГИС
Подробности:

Уважаеми колеги,

защитата на магистърските тези на студентите в ОКС "Магистър", от специалности:

- „АГРОБИЗНЕС И УПРАВЛЕНИЕ НА ТЕРИТОРИЯТА“

- „ЕКОИКОНОМИКА И БИЗНЕС“

ще се проведе на 09 юли (вторник) от 10,00 ч.

Залите, в които ще се проведат защитите са:

зала 1044 за специалност „АГРОБИЗНЕС И УПРАВЛЕНИЕ НА ТЕРИТОРИЯТА“

зала ГИС за специалност „ЕКОИКОНОМИКА И БИЗНЕС“

 

До 25 юни (включително) готовите магистърски тези се предават на хартиен и електронен носител в кабинет 1067, след като на титулната страница има подпис на научен ръководител.

Необходимите документи за допускане до ЗДР се подават в Отдел „Студенти – магистър“ до 02 юли.