Катедра "Икономика на природните ресурси"

Държавен изпит за специалност „Икономика на околната среда с преподаване на английски език“

петък, 10 май 2019 9:38 /
Начало:
вторник, 09 юли 2019 9:00
Край:
вторник, 09 юли 2019 13:00
Място:
зала 2030
Подробности:

Държавният изпит за специалност „Икономика на околната среда с преподаване на английски език“ ще се проведе на 09 юли (вторник) от 09,00 часа в учебна зала 2030 на УНСС.

 Държавният изпит е писмен (по конспект), с продължителност 4 астрономични часа.

Необходимите документи за допускане до ДИ се подават лично в Отдел „Студенти – бакалавър“ до 05 юли 2019 г.