Катедра "Икономика на природните ресурси"

Държавен изпит за специалност „АГРАРЕН БИЗНЕС“

петък, 10 май 2019 9:33 /
Начало:
вторник, 09 юли 2019 9:00
Край:
вторник, 09 юли 2019 13:00
Място:
зала 2023
Подробности:

Държавният изпит за специалност „Аграрен бизнес“  ще се проведе на 09 юли (вторник) от 09,00 часа в учебна зала 2023 на УНСС.

Държавният изпит е писмен (по конспект), с продължителност 4 астрономични часа.

Необходимите документи за допускане до ДИ се подават лично в Отдел „Студенти – бакалавър“ до 05 юли.