Катедра "Икономика на природните ресурси"

Защита на магистърски тези

понеделник, 29 май 2017 15:00 /
Начало:
четвъртък, 13 юли 2017 10:00
Край:
четвъртък, 13 юли 2017 14:00
Място:
зала 1044 и зала ГИС
Подробности:

Уважаеми колеги,

защитата на магистърските тези на студентите в ОКС "Магистър", от специалности:

- Аграрен бизнес;

- Екоикономика;

ще се проведе на 13 юли (четвъртък)  2017 г., от 10.00 ч.

Залите, в които ще се проведат защитите са:

зала 1044 за специалност "Аграрен бизнес";

зала ГИС за специалност "Екоикономика".