Катедра "Маркетинг и стратегическо планиране"

25.03.2022 г. - ЗАЩИТА НА МАГИСТЪРСКИ ТЕЗИ - РЕДОВНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

вторник, 11 май 2021 13:30 /
Начало:
петък, 25 март 2022 9:30
Край:
петък, 25 март 2022 14:00
Място:
Подробности:

ЗАЩИТА НА МАГИСТЪРСКИ ТЕЗИ

25.03.2022 г.

онлайн

 

за специалности РЕДОВНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ:

  • МАРКЕТИНГ: начало на защитата 09:30 ч.
  • МАРКЕТИНГ със специализация “Рекламен мениджмънт": начало на защитата 09:30 ч.
  • МАРКЕТИНГ със специализация “Бранд мениджмънт": начало на защитата 09:30 ч.
  • КОРПОРАТИВНИ СТРАТЕГИИ И ДИГИТАЛНИ ТРАНСФОРМАЦИИ : начало на защитата 09:30 ч.
Защита на магистърските тези ще се проведе онлайн в платформата Тиймс.

Линкове: 
  • МАРКЕТИНГ; МАРКЕТИНГ със специализация “Рекламен мениджмънт"; МАРКЕТИНГ със специализация “Бранд мениджмънт":
  • КОРПОРАТИВНИ СТРАТЕГИИ И ДИГИТАЛНИ ТРАНСФОРМАЦИИ:


Как да се подготвите за защитата на магистърските тези?

1. Подгответе кратко представяне на Вашата магистърска теза. Краткото представяне може да включва изясняване на: съдържанието, обект и предмет на изследването, задачите и изследователската теза; изследването, което сте направили; основните резултати и изводи, до които стигате и формулирате... или по Ваша преценка най-важното. Време: до 10 минути

НЕ Е НЕОБХОДИМО ДА ПОДГОТВЯТЕ POWER POINT ИЛИ ДРУГА ПРЕЗЕНТАЦИЯ

2. Предварително се подгответе и с отговори на поставените в рецензията въпроси.

ВАЖНИ СРОКОВЕ:

  • до 14.03.2022 г. : подписване на лични данни в Отдел „Студенти – магистър” на УНСС (9:00 часа -15:00 часа). При подаването на личните данни дипломантите трябва да представят 2 бр. снимки български паспортен формат (35/45mm); първа страница на магистърската теза; служебна бележка, че не се дължат книги на библиотеката. При влизане в сградата на УНСС задължително се носят защитни маски.

  • до 04.03.2022 г. (включително):  предаване на магистърските тези на файл (PDF формат) на e-mail: msp.diplomanti@unwe.bgИзпращането да става от Вашия университетски мейли (завършващи на @unwe.bg) Файлът с магистърската теза трябва да бъде озаглавен както следва: ф.номер_име_специалност_продължителност на обучение (пример: 1821539_Силвена Георгиева_Рекламен мениджмънт_2 сем).
  • Магистърските тези НЕ Е НЕОБХОДИМО да предавате на хартиен носител
  • до 23.03.2022 г. : получаване на рецензии (по мейл)