Катедра "Маркетинг и стратегическо планиране"

24.06.2021 г. - ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ - ОКС БАКАЛАВЪР - СПЕЦ. ПРОГНОЗИРАНЕ И ПЛАНИРАНЕ

вторник, 11 май 2021 13:11 /
Начало:
петък, 25 юни 2021 14:00
Край:
петък, 25 юни 2021
Място:
Подробности:

Държаният изпит е присъствен.

Дата: 24.06.2021 г.

Начало: 9:00 ч.

Място на провеждане на изпита: в сградата на УНСС, зали: 5026, 5039

Форма на изпита: разработване на два въпроси по конспекта за държавен изпит