Катедра "Маркетинг и стратегическо планиране"

25.02.2022 г. - ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ - ОКС БАКАЛАВЪР - СПЕЦ. ПРОГНОЗИРАНЕ И ПЛАНИРАНЕ

вторник, 11 май 2021 13:11 /
Начало:
петък, 25 февруари 2022 11:00
Край:
петък, 25 февруари 2022 15:00
Място:
Подробности:

Държаният изпит ще се проведе в онлайн режим.

Дата: 25.02.2022 г.

Начало: 11:00 ч.

Място на провеждане на изпита: ОнлайнMs Teams

Форма на изпита: разработване на два въпроси от конспекта за държавен изпит