Катедра "Маркетинг и стратегическо планиране"

24.06.2021 г. - ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ - ОКС БАКАЛАВЪР - СПЕЦ. МАРКЕТИНГ И СТРАТЕГИЧЕСКО ПЛАНИРАНЕ (с преподаване на английски език)

вторник, 11 май 2021 13:08 /
Начало:
петък, 25 юни 2021
Край:
петък, 25 юни 2021
Място:
Подробности:

Държаният изпит е присъствен.

Дата: 24.06.2021 г.

Начало: 10:00 ч.

Място на провеждане на изпита: в сградата на УНСС, зали: 2056, 2061, 2066