Катедра "Маркетинг и стратегическо планиране"

25.02.2022 г. - ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ - ОКС БАКАЛАВЪР - СПЕЦ. МАРКЕТИНГ И СТРАТЕГИЧЕСКО ПЛАНИРАНЕ (с преподаване на английски език)

вторник, 11 май 2021 13:08 /
Начало:
петък, 25 февруари 2022 9:30
Край:
петък, 25 февруари 2022 11:30
Място:
Подробности:

Държаният изпит ще се проведе в онлайн режим.

Дата: 25.02.2022 г.

Начало: 09:30 ч.

Място на провеждане на изпита: онлайн, Ms Teams

Форма на изпита: тест