Катедра "Маркетинг и стратегическо планиране"

24.06.2021 г. - ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ - ОКС БАКАЛАВЪР - СПЕЦ. МАРКЕТИНГ РЕДОВНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

вторник, 11 май 2021 13:03 /
Начало:
четвъртък, 24 юни 2021
Край:
четвъртък, 24 юни 2021
Място:
Подробности:

Държаният изпит е присъствен.

Дата: 24.06.2021 г.

Начало: 9:00 ч.

Място на провеждане на изпита: в сградата на УНСС, Тестови център