Катедра "Маркетинг и стратегическо планиране"

ОБНОВЕНО! ЗАЩИТА НА МАГИСТЪРСКИ ТЕЗИ: СЕСИЯ МЕСЕЦ МАРТ 2021 Г.

петък, 05 февруари 2021 12:46 /
Начало:
петък, 26 март 2021 9:00
Край:
петък, 26 март 2021 15:00
Място:
Подробности:

 На вниманието на студентите от ОКС МАГИСТЪР от специалности:

УТОЧНЕНИЕ ЗА НАЧАЛЕН ЧАС И ЛИНКОВЕ ЗА

ПРОВЕЖДАНЕ НА ЗАЩИТИТЕ НА МАГИСТЪРСКИ ТЕЗИ:

Маркетинг, редовно обучение

Маркетинг със специализация "Рекламен мениджмънт“, редовно обучение

Маркетинг със специализация "Бранд мениджмънт“, редовно обучение

26.03.2021 г.

НАЧАЛО: 09:00 ч.

https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3ab079d0fbfea1491092224826a3caca01%40thread.tacv2/General?groupId=86fb8e6c-1c00-41ab-8da3-3c4f726adda8&tenantId=ebc7c086-c350-4453-911a-3b740f8d6dad


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Корпоративни стратегии и дигитални трансформации, редовно обучение:

26.03.2021 г.

НАЧАЛО: 09:00 ч.

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a8107a5d3fdf34c1abb290f0695d87a6e%40thread.tacv2/conversations?groupId=6d662f06-417c-4044-8554-2ff7eab53251&tenantId=ebc7c086-c350-4453-911a-3b740f8d6dad

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Маркетинг, дистанционно обучение

Маркетинг със специализация "Рекламен мениджмънт“, дистанционно обучение

26.03.2021 г.

НАЧАЛО:13:30 ч.

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3adc33d856881e48ad9ccb3809ab21dfb8%40thread.tacv2/conversations?groupId=7a9a9f14-3897-4d5c-8da4-701ac5b69191&tenantId=ebc7c086-c350-4453-911a-3b740f8d6dad

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Защитата на магистърски тези ще се проведе на 26 март 2021 г.

Защитата на магистърските тези ще бъде в онлайн формат в MsTeams.

Допълнително ще бъдат обявени начален час за различните нагистърски програми и линкове за MsTeams.

ВАЖНИ СРОКОВЕ:

до 15.03.2021 г. : подписване на лични данни в Отдел „Студенти – магистър” на УНСС (9:00 часа -15:00 часа). При подаването на личните данни дипломантите трябва да представят 2 бр. снимки български паспортен формат (35/45mm); първа страница на магистърската теза; служебна бележка, че не се дължат книги на библиотеката. При влизане в сградата на УНСС задължително се носят защитни маски.

до 17.03.2021 г. (включително)

МАГИСТРИ РЕДОВНО ОБУЧЕНИЕ: предаване на магистърските тези на файл (PDF формат) на e-mail: msp.diplomanti@unwe.bgИзпращането да става от Вашите университетски мейли (завършващи на @unwe.bg) Файлът с магистърската теза трябва да бъде озаглавен както следва: ф.номер_име_специалност_продължителност на обучение (пример: 1821539_Силвена Георгиева_Рекламен мениджмънт_2 сем).

МАГИСТРИ ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ: предаване на магистърските тези на файл (PDF формат) на e-mail: dmag3@unwe.bg  (до д-р Жанета Каравасилева)Изпращането да става от Вашите университетски мейли (завършващи на @unwe.bg) Файлът с магистърската теза трябва да бъде озаглавен както следва: ф.номер_име_специалност_продължителност на обучение (пример: 1821539_Силвена Георгиева_Рекламен мениджмънт_2 сем).

до 24.03.2021 г. (включително): Получаване на рецензии (по мейл)ИНСТРУКЦИИ ЗА ОНЛАЙН ЗАЩИТА НА МАГИСТЪРСКИ ТЕЗИ:

 

  1. Включване на камерата – защитаващият през цялото време на защитата трябва да бъде в кадър.
  2. Защитата започва с устно представяне (без презентация) на дипломната работа в рамките на 5-10 мин. Накратко трябва да се представят актуалността на темата, целта на дипломното изследване, задачите, които са изпълнени, обект и предмет на изследване, изследователските методи, тезата (която се доказва в изследването), структурата на дипломната работа (по глави) и др.
  3. Прочита се рецензията от Преседателя на изпитната комисия (дипломантите ще  получат рецензиите си преди защитата по имейл).
  4. Дипломантът отговаря устно на въпросите в рецензията.
  5. Дискусия и допълнителни въпроси към дипломанта от членовете на изпитната комисия и от други присъстващи (при желание от тяхна страна).
  6. След като всички студенти минат през процедурата по защита, членовете на изпитната комисия и ще обявят оценките в онлайн срещата. Това ще стане около 10 мин. след като последният студент е приключил със защитата.
  7. Оценките се нанасят онлайн и не е необходимо представяне на студентска книжка (освен ако студентът изрично не настоява оценката да бъде вписана и в студентската книжка).

УСПЕШНО ДИПЛОМИРАНЕ!ЛИНКОВЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ЗАЩИТИТЕ: