Катедра "Маркетинг и стратегическо планиране"

АКТУАЛИЗИРАНО 11.03.2021г. 11:06ч.! ДЪРЖАВНИ ИЗПИТИ, ОКС БАКАЛАВЪР: СЕСИЯ МЕСЕЦ МАРТ 2021 Г.

петък, 05 февруари 2021 12:42 /
Начало:
петък, 12 март 2021 9:00
Край:
петък, 12 март 2021 13:00
Място:
Подробности:

На вниманието на студентите, ОКС Бакалавър, от специалности:

„Маркетинг“, редовно обучение

„Прогнозиране и планиране“, редовно обучение

„Маркетинг и стратегическо планиране“ (с обучение на английски език), редовно обучение 

Държавните изпити ще се проведат на 12 март 2021 г.

Държавните изпити ще бъдат проведени ПРИСЪСТВЕНО В УНСС.

ЗАЛА: 5026


На вниманието на студентите, ОКС Бакалавър, от специалност:

„Маркетинг“, дистанционно обучение 

Държавният изпит ще се проведе на 12 март 2021 г.

Държавният изпит ще бъде проведен онлайн.

линк за изпита за MsTeam: 

https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3ab0fa6a83b52a4e098dd5a59266381837%40thread.tacv2/General?groupId=f34ea6dc-0aeb-4c2c-aaba-21865775b1cf&tenantId=ebc7c086-c350-4453-911a-3b740f8d6dad