Катедра "Маркетинг и стратегическо планиране"

УСЛОВНА СЕСИЯ: 26.01.2021 г., 9:00 ч.

събота, 23 януари 2021 19:30 /
Начало:
вторник, 26 януари 2021 9:00
Край:
вторник, 26 януари 2021 12:00
Място:
Онлайн
Подробности:

Линк към срещата за условните изпити по:

1. Маркетинг (редовно обучение; дистанционно обучение София; дистанционно обучение Хасково)

2. Продуктова политика (редовно обучение; дистанционно обучение София)

3. Ценова политика

4. Комуникационна политика

5. Потребителско поведение (редовно обучение; дистанционно обучение София)

6. Маркетингови изследвания

7. Маркетингови анализи (редовно обучение; дистанционно обучение София)

8. Маркетингово планиране (редовно обучение; дистанционно обучение София)

9. Маркетинг на взаимоотношенията (редовно обучение; дистанционно обучение София)

10. Управление на продажбите (на английски език)

11. Дигитален маркетинг (на английски език)

12. Бизнес планиране

https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3a709bc8a202a5434a873ba4c9f3a184f2%40thread.tacv2/General?groupId=cbc4b5d0-4c9a-4e54-b18d-cf6c4e01a812&tenantId=ebc7c086-c350-4453-911a-3b740f8d6dad 

Линк към срещата за условните изпити по:

1. Прогнозиране и планиране  (редовна и дистанционна форма на обучение за студентите от всички специалности и филиал "Хасково")

2. Прогнозиране и планиране (на английски език)

3. Планиране и програмиране в ЕС

4. Макроикономически анализи и прогнози

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a78312efdcb0e481cae0f6caba784c013%40thread.tacv2/conversations?groupId=b511de4e-2a33-4c8c-a339-71bc40abea14&tenantId=ebc7c086-c350-4453-911a-3b740f8d6dad

Линк към срещата за условните изпити по:

1. Моделиране в маркетинга

2. Фирмени анализи и прогнози

3. Изследване на операциите

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aad8c22613eee42189ccdaa0e2d9090d0%40thread.tacv2/conversations?groupId=0f88a6e6-3e53-42d1-aee7-f3958e434ba3&tenantId=ebc7c086-c350-4453-911a-3b740f8d6dad

Линк към срещата за условните изпити по:

1. Борси и борсови операции

2. Фирмени анализи и прогнози (на английски език)

3. Фирмени анализи и прогнози (дистанционно обучение София)

4. Международен маркетинг

5. Международен маркетинг (дистанционно обучение София)

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3ade127eb089524bb3b5aed4863a033bbb%40thread.tacv2/conversations?groupId=c3b51bc3-e0ff-4b39-a1a0-0478dd56c294&tenantId=ebc7c086-c350-4453-911a-3b740f8d6dad