Катедра "Маркетинг и стратегическо планиране"

Обновено: сряда, 14 октомври 2015 21:37

Конкурс за докторанти

Изпитните програми за конкурс за докторантура в УНСС по специалност „Маркетинг“ и специалност „Прогнозиране и планиране са представени в приложените файлове.

Прикачени файлове:

application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Изпитна програма по Маркетинг.docx - 43 KB

application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Изпитна програма по Прогнозиране и планиране.docx - 34 KB