Катедра "Маркетинг и стратегическо планиране"

28.02.2024 г. ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ - ОКС БАКАЛАВЪР - СПЕЦ. "СТРАТЕГИЧЕСКО ПЛАНИРАНЕ" И СПЕЦ. "ПРОГНОЗИРАНЕ И ПЛАНИРАНЕ"

вторник, 11 май 2021 13:11 /
Начало:
сряда, 28 февруари 2024 9:00
Край:
сряда, 28 февруари 2024 13:00
Място:
Подробности:

Дата: 28.02.2024 г.

Начало: 09:00 ч.

Място на провеждане на изпита: зала 3036

Форма на изпита: разработване на два въпроса от конспекта за държавен изпит