Катедра "Медии и обществени комуникации"

Обновено: понеделник, 24 юни 2024 11:53

Държавни изпити

Уважаеми четвъртокурсници и магистранти,

ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ ЗА БАКАЛАВРИ 2024, ВТОРА СЕСИЯ 

За специалности "Медии и журналистика" и "Медия икономика" изпитът ще се проведе на 3 октомври 2024 г. от 10:00 ч. (зала ИСК 208). Подава се заявление при инспекторката на специалността на гише 13 (за спец. "Медии и журналистика") и гише 11 (за спец. "Медия икономика") в отдел „Студенти-бакалавър“  от 23 септември до 1 октомври 2024 г. (линк за изтегляне) заедно с две снимки в паспортен формат.


 • МЕДИИ И ЖУРНАЛИСТИКА: 
 • МЕДИЯ ИКОНОМИКА: 


ЗАЩИТИ ЗА МАГИСТРИ 2024, ВТОРА СЕСИЯ

Втора сесия за защита на магистърски тези на специалност „Връзки с обществеността“ , завършващи през учебната 2023/24 г. ще се проведе на:

7 октомври 2024 г. от 10:00 ч. (зала 2028А)

Молби за разработване на магистърска теза (линк за изтегляне) с одобрение и подпис от научния ръководител се предават в кабинет 3078 при г-жа Ивайла Николова до 31 май 2024 г. Предаването на магистърски тези с подпис на научния ръководител и записани в електронен вариант на диск е на 9 септември 2024 г. от 10:00 до 12:00 ч. в кабитет 3078. Получаване на рецензиите - на 27 септември 2024 от 10:00 до 12:00 ч. в кабинет 3078.

ВАЖНО! - за включване в изпитния протокол в срок от 23 септември до 1 октомври 2024 г. на гише № 1 при г-жа Даниела Илиева в отдел "Студенти-магистър" всеки дипломант трябва да подаде лично в УНСС заявление заедно с две снимки в паспортен формат, първа страница на магистърската теза с точната формулировка за темата и служебна бележка от библиотеката на УНСС, удостоверяваща че няма задължения.

  Тук ще откриете стандарти за техническо оформление и насоки за цитиране на източници.

  Оставаме на Ваше разположение по електронна поща [email protected], ако имате въпроси.

  Успех!

  Прикачени файлове:

  application/pdf 2_bakalavri_medeco_konspekt.pdf - 425 KB

  application/pdf 4_magistri_vsichko.pdf - 345 KB

  application/pdf 5_FAQ.pdf - 350 KB

  application/pdf blanka_D.I.bakalavri.pdf - 168 KB

  application/pdf blanka_D.I.bakalavri.pdf - 168 KB

  application/pdf bakalavri_medii.zhurnalistika_konspekt2020.pdf - 385 KB

  application/pdf bakalavri_medii.zhurnalistika_konspekt2020.pdf - 385 KB