Катедра "Медии и обществени комуникации"

Обновено: четвъртък, 15 април 2021 13:00

Държавни изпити

Уважаеми четвъртокурсници и магистранти,

На тази страница ще откриете информация за:

 • МЕДИИ И ЖУРНАЛИСТИКА: 
Държавен изпит на студентите от специалност "Медии и журналистика" в ОКС „Бакалавър“ ще се проведе на 28 юни 2021 г. от 09:00 ч. Изпитът ще бъде под формата на тест (теоретична част) и практически компонент. Спрямо противоепидемичните мерки предстои да бъде уточнено дали ще се проведе присъствено или онлайн. При присъствено провеждане изпитът ще бъде в зали 5026 и 5039 (нов корпус на УНСС, етаж 5). Инструкции и регламент за провеждане ще бъдат публикувани на сайта на катедрата и в профилите в социалните медии.

ВАЖНО! - За явяване на държавен изпит задължително се подава заявление в отдел "Студенти" - ОКС "Бакалавър", гише 12. Заявлението се подава лично на място в УНСС заедно с две снимки в паспортен формат. Датите за подаване са 21-22 юни 2021 г. от 09:00 до 15:00 ч. Бланка за заявление можете да изтеглите от тук или да попълните на място в УНСС.

 • МЕДИЯ ИКОНОМИКА: 
Държавен изпит на студентите от специалност "Медия икономика" в ОКС „Бакалавър“ ще се проведе на 29 юни 2021 г. от 09:00 ч. Изпитът ще бъде под формата на тест (теоретична част) и практически компонент. Спрямо противоепидемичните мерки предстои да бъде уточнено дали изпитът ще се проведе присъствено или онлайн. При присъствено провеждане изпитът ще бъде в зали 5026 и 5039 (нов корпус на УНСС, етаж 5). Инструкции и регламент за провеждане ще бъдат публикувани на сайта на катедрата и в профилите в социалните медии.

ВАЖНО! - За явяване на държавен изпит задължително се подава заявление в отдел "Студенти" - ОКС "Бакалавър", гише 12. Заявлението се подава лично на място в УНСС заедно с две снимки в паспортен формат. Датите за подаване са 21-22 юни 2021 г. от 09:00 до 15:00 ч. Бланка за заявление можете да изтеглите от тук или да попълните на място в УНСС.

 • МАГИСТЪРСКИ ПРОГРАМИ - "Връзки с обществеността", "Бизнес журналистика и продуцентство":

Защита на магистърски тези на специалност „Медии и журналистика“ със специализация „Връзки с обществеността“ ще се проведе на 30 юни 2021 г. от 09:00 ч. в зала 3072. Заб. Спрямо противоепидемичните мерки към момента на защитата, тя може да бъде проведена и онлайн.

Предаването на магистърски тези с подпис на научния ръководител е на 21 юни 2021 г. от 10:00 до 12:00 ч. в кабитет 3078 при г-жа Ивайла Николова. Получаване на рецензиите - 28 юни от 10:00 до 12:00 ч. при г-жа Ивайла Николова.
 
ВАЖНО! - за включване в изпитния протокол всеки дипломант трябва да подаде лично в УНСС заявление заедно с две снимки в паспортен формат, първа страница на магистърската теза с точната формулировка за темата и печат в студентската книжка от библиотеката на УНСС, удостоверяващ че няма задължения. Подаването на документите ще бъде на 21 юни 2021 г. от 09:00 до 15:00 ч. в отдел "Студенти" - ОКС "Магистър".

  Тук ще откриете стандарти за техническо оформление и насоки за цитиране на източници.

  Оставаме на Ваше разположение по електронна поща media@unwe.bg, ако имате въпроси.

  Успех!

  Прикачени файлове:

  application/pdf 2_bakalavri_medeco_konspekt.pdf - 425 KB

  application/pdf 4_magistri_vsichko.pdf - 345 KB

  application/pdf 5_FAQ.pdf - 350 KB

  application/pdf blanka_D.I.bakalavri.pdf - 168 KB

  application/pdf blanka_D.I.bakalavri.pdf - 168 KB

  application/pdf bakalavri_medii.zhurnalistika_konspekt2020.pdf - 385 KB

  application/pdf bakalavri_medii.zhurnalistika_konspekt2020.pdf - 385 KB