Катедра "Медии и обществени комуникации"

Колективната монография „Новите комуникационни професии“ излезе от печат

петък, 10 септември 2021 10:42

Колективната монография на представители на катедра "Медии и обществени комуникации" - УНСС „Новите комуникационни професии. Пътеводител в създаването на дигитално съдържание" вече е в книжен формат.

Екипът с членове доц. д-р Стела Ангова, гл. ас. д-р Мария Николова и гл. ас. д-р Иван Вълчанов направи документално наблюдение на обяви за работа в областта на журналистиката, връзките с обществеността и рекламата и систематизира новите професионални роли в трите комуникационни професии.

Авторите изказват своите благодарности на рецензентите проф. д.н Любомир Стойков, проф. д-р Маргарита Пешева и гл. ас. д-р Илия Вълков, които с ценни препоръки помогнаха да се усъвършенства изследването. Специални благодарности и на научния редактор проф. д.ф.н Иванка Мавродиева.

Прочетете повече за резултатите от изследването в статията на проф. д-р Маргарита Пешева.

Още за фокуса на изследването и изводите от него, вижте в рецензията на Десислава Антова.

С рецензията на доц. д-р Георги Калагларски можете да се запознаете на сайта на СБЖ.

Монографията е налична в научноизследователската платформа CEEOL (хиперлинк върху корицата долу).


                          

Галерия снимки от Колективната монография „Новите комуникационни професии“ излезе от печат ...