Катедра "Медии и обществени комуникации"

#unwemedia Tips&Tricks, еп. 1: онлайн обучение

вторник, 20 април 2021 14:13

Комуникационният екип на катедрата започна нова рубрика, поветена на студентския живот - #unwemedia Tips&Tricks. В нея ще бъдат представяни съвети по различни теми от ежедневието на студентите, идващи от самите тях.

Първият епизод на рубриката е посветено на съветите за подходящо поведение по време на онлайн обучение:

Галерия снимки от #unwemedia Tips&Tricks, еп. 1: онлайн обучение ...