Катедра "Управление"

ЗАЩИТИ НА МАГИСТЪРСКИ ТЕЗИ

четвъртък, 20 май 2021 15:00 /
Начало:
петък, 09 юли 2021 10:00
Край:
събота, 10 юли 2021 14:00
Място:
Подробности:

Защити на магъстърски тези през месец юли

1. Защитата на магистърски тези за ОКС-Магистър редовно обучение на студенти от специалност “Бизнес администрация“ - 2 и 3 семестъра, специалност “Бизнес администрация“ със спец. “Висш мениджмънт“ - 2 и 3 семестъра да се проведе на 09.07.2021г. от 10.00 часа, зала 3008.  


 2. Защитата на магистърски тези за ОКС-Магистър редовно обучение на студенти от специалност “Бизнес администрация“ със спец. “Бизнес комуникации“ - 3 семестъра, „Управление на миграционните процеси“- 2семестъра, „Управленско консултиране“ - 2 семестъра, да се проведе на 09.07.2021г. от 10.00 часа,  зала П034.  


 3. Защита на магистърски тези за ОКС-Магистър ДО - София на студенти от специалност “Бизнес администрация“ - 2 и 3 семестъра, специалност “Бизнес администрация“ със спец. “Висш мениджмънт“ - 2 и 3 семестъра, да се проведе ОНЛАЙН на 10.07.2021г. от 10.00 часа. 


 4. Защита на магистърски тези на студенти от специалност “Бизнес администрация“ - 2 и 3 семестъра, специалност “Бизнес администрация“ със спец. “Социална отговорност“ - 4 семестъра, ОКС-Магистър ДО - Хасково да се проведе ОНЛАЙН на 10.07.2021г. от 10.00 часа.  


По-важни дати:

  • 31.05.2021г. - Краен срок за подаване на заявления за избор на тема и научен ръководител за защитите през м. юли 2021г.
  • 30.06.2021г. - Краен срок за предаване на дипломната работа на хартиен носител с подписана първа страница от научния ръководител и CD с надписани три имена, факултетен номер и тема или копие от кореспонденция с потвърждение от научния ръководител за завършеността на тезата - в каб.1047 от понеделник до петък от 9.00 до 16.00 часа  
  • от 01.07.2021г. до 07.07.2021г. - Изготвяне на рецензии. 
  • 08.07.2021г. - Получаване на рецензии -  в каб.1047 от 9.00 до 16.00 часа или на университетския e-mail на студента 

 

Забележка: По избор заявлението може да бъде подадено електронно по e-mail, вместо на място в университета. За целта се спазват следните стъпки:

  1. Разпечатва се заявлението от сайта на катедра Управление;
  2. Попълва се от студента, след което се сканира/снима;
  3. Файлът се изпраща до преподавател по e-mail, с въпрос дали е съгласен да бъде научен ръководител по избраната и записана тема;
  4. Изчаква се положителен отговор от преподавателя, след което полученото писмо с отговора се препраща на административния секретар на катедрата на e-mail: diana_velinova@unwe.bg