Катедра "Управление"

ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ

четвъртък, 20 май 2021 14:56 /
Начало:
петък, 25 юни 2021 14:00
Край:
събота, 26 юни 2021 14:00
Място:
Подробности:

Във връзка със Заповед №1224/05.05.2021г., Заповед №1289/18.05.2021г. и в съответствие с Графика на учебния процес в УНСС за ОКС-Бакалавър, членовете на Катедрения съвет при катедра „Управление“ взеха решение:  

1. Държавният изпит на студентите от специалност “Бизнес администрация“ за ОКС-Бакалавър - редовно обучение да се проведе присъствено на 25.06.2021г. /петък/ от 14.00 часа в Тестовия център на УНСС. 

2. Държавният изпит на студентите от специалност “Бизнес администрация“ за ОКС-Бакалавър - дистанционно обучение София да се проведе ОНЛАЙН на 26.06.2021г. /събота/ от 10.00 часа. 

3. Държавният изпит на студентите от специалност “Бизнес администрация“ за ОКС-Бакалавър - дистанционно обучение Хасково да се проведе ОНЛАЙН на 26.06.2021г. /събота/ от 10.00 часа. 


За допускане до държавен изпит студентите редовно обучение е необходимо да подадат заявление и две снимки (за дипломата) в отдел „Студенти – бакалавър“ на 17 гише до 23.06.2021 г. Заявлението се подава лично или с нотариално заверено пълномощно.

По изключение може да бъде подадено електронно от университетския ви e-mail на: ud@unwe.bg. 

  1. Разпечатва се заявлението от тук;
  2. Попълва се от студента, след което се сканира;
  3. Изпраща се по e-mail на ud@unwe.bg;
  4. Най-късно в деня на държавния изпит (за предпочитане преди това) студентът задължително трябва да донесе двете снимки и да се подпише върху бланката с оценките в „Студенти – бакалавър“ на 17 гише.


Инструкции за провеждане на държавния изпит за дистанционно обучение

Дистанционният държавен изпит ще се проведе на 26.06.2021от 10.00 за семестриално завършилите студенти от специалностите Бизнес администрация (дистанционна форма) и Бизнес администрация - Хасково.

 

За включване и решаване на изпита трябва да използвате MS Teams, като се включите там с университетските си е-мейл акаунти (както за всеки обикновен онлайн клас). Линк за включване в онлайн класната стая за изпита ще намерите в системата уебстудент, но за всеки случай го публикуваме и тук:

 

https://teams.microsoft.com/l/team/19:SXNILRBrZlLejREuN-wOQ-oAYYUi4Ucc10AolYjZd7k1%40thread.tacv2/conversations?groupId=32f2b934-b25b-4387-a181-bf38309cb8ba&tenantId=ebc7c086-c350-4453-911a-3b740f8d6dad

 

Макар използването на мобилно устройство за включване и решаване на изпита да е технически възможно, препоръчваме да използвате настолен компютър или лаптоп - така носите по-малки рискове за технически проблеми с визуализирането на изпита.

 

Изпитът ще започне в кратка видео сесия в класната стая за кратки инструкции и въпроси и след това ще започне същинското изпитване, при което няма да има пряка видео или аудио връзка. Изпитът ще представлява онлайн тест с 65 затворени въпроса (съобразени с темите от одобрения и предварително вече представен конспект), за които ще имате 90 минути време за отговор. Всички въпроси ще са достъпни за отговор през цялото време на един екран и може да решавате теста в произволен ред.

 

Всеки въпрос има точно един изцяло пълен и верен отговор измежду пет представени възможни отговора. Всеки верен отговор носи една точка, всеки грешен - нула точки.

 

За да може да бъде отчетен резултатът ви, трябва да предадете тестът преди да изтекат 90 минути, в противен случай изпитът се счита за неуспешно положен.

 

Границите за шестобалните оценки за изпита ще се определят СЛЕД края на изпита от комисията, в следствие на статистиката на верните отговори на всички изпитани. Всички студенти ще бъдат оценявани по една скала. Оценките от Държавния изпит ще бъдат внесени в електронните протоколи на 28.06.2021 и след това ще може да си ги проверявате в системата Уебстудент.