Катедра "Управление"

Условна изпитна сесия

вторник, 11 май 2021 10:16 /
Начало:
понеделник, 07 юни 2021 9:00
Край:
неделя, 13 юни 2021 16:00
Място:
Online - MS Teams
Подробности:

Г Р А Ф И К

 за провеждане на лятна условна изпитна сесия от преподаватели към катедра „Управление“

в периода от 07.06.2021г. до 13.06.2021г. вкл.

 

Дисциплина

Дата за условен изпит

Начален час

Преподавател

 

1

Основи на управлението

13.06.2021г.

от 9.00 часа

проф. д-р Надя Миронова и доц. д-р Ангел Марчев

2

Основи на управлението на английски език

13.06.2021г.

от 11.00 часа

доц. д-р Ангел Марчев

3

Основи на управлението  ДО София

08.06.2021г.

от 16.45 часа

доц. д-р Марияна Кузманова

4

Управление на комуникациите и връзки с обществеността

08.06.2021г.

от 16.00 часа

гл. ас. д-р Ивайло Илиев

5

Системи за управленски контрол

10.06.2021г.

от 9.00 часа

проф. д. н. Мая Ламбовска

6

Управленски решение и риск

12.06.2021г.

от 13.00 часа

проф. д-р Матилда Александрова

7

Организационно поведение

11.06.2021г.

от 8.00 часа

проф. д. н. Мая Ламбовска

8

Финансови пазари и инструменти

12.06.2021г.

от 9.00 часа

доц. д-р Ангел Марчев

9

Финансови пазари и инструменти  ДО Хасково

12.06.2021г.

от 9.00 часа

доц. д-р Ангел Марчев

10

Финансови пазари и инструменти  ДО  София

12.06.2021г.

от 9.00 часа

доц. д-р Ангел Марчев

11

Делови игри в управлението  ДО София

13.06.2021г.

от 9.00 часа

доц. д-р Ангел Марчев

12

Делови игри в управлението 

13.06.2021г.

от 9.00 часа

доц. д-р Ангел Марчев

13

Делови игри в управлението  ДО Хасково

13.06.2021г.

от 9.00 часа

доц. д-р Ангел Марчев

14

Управление на промените

08.06.2021г.

от 16.45 часа

доц. д-р Марияна Кузманова

15

Бизнес комуникации  ДО Хасково

08.06.2021г.

от 16.00 часа

проф. д-р Надя Миронова и ас. д-р Емилия Дунева

16

Бизнес комуникации

08.06.2021г.

от 16.00 часа

проф. д-р Надя Миронова и ас. д-р Емилия Дунева

17

Управление на човешките ресурси

10.06.2021г.

от 10.30 часа

доц. д-р Татяна Кичева

18

Управление на човешките ресурси ДО Хасково

10.06.2021г.

от 10.30 часа

доц. д-р Татяна Кичева

19

Евристични методи  ДО София

08.06.2021г.

от 16.00 часа

гл. ас. д-р Ивайло Илиев

20

Стратегическо управление

07.06.2021г.

от 11.00 часа

проф. д-р Цветана Стоянова

21

Стратегическо управление ДО София

07.06.2021г.

от 11.00 часа

проф. д-р Цветана Стоянова

22

Стратегии за Е - бизнес 

08.06.2021г.

от 11.00 часа

проф. д-р Цветана Стоянова

23

Приложен мениджмънт

10.06.2021г.

от 11.45 часа

доц. д-р Татяна Кичева

24

Приложен мениджмънт ДО София

10.06.2021г.

от 11.45 часа

доц. д-р Татяна Кичева