Катедра "Управление"

Изпитна сесия за специалност Управленско консултиране

вторник, 11 май 2021 9:53 /
Начало:
неделя, 16 май 2021 10:00
Край:
петък, 04 юни 2021 20:00
Място:
Online - MS Teams
Подробности:

Дати за редовна и поправителна изпитна сесия за специалност Управленско консултиране - първи летен семестър. Изпитите ще се проведат онлайн в MS Teams.

 

Дисциплина

Преподавател

Дата и час за лятна редовна сесия

Дата и час за лятна поправителна  сесия

1

Стратегическо консултиране

проф. д-р Цветана Стоянова

 16.05.2021

10:00 ч.

04.06.2021 г.

17:00

2

 Организационно развитие и промени

доц. М. Кузманова

 22.05.2021 г. 

11:00 ч.

 31.05.2021 г.

16:00 ч.

3

 Организация и управление на консултантската дейност

проф. д-р Матилда Александрова

 29.05.2021 г. 

11:00 ч.

 2.06.2021 г.

17:00 ч.

4

 Анализ и проектиране на управленските

комуникации

проф. д-р Надя Миронова

 25.05.2021 г.

15:30 ч.

 03.06.2021 г.

15:30 ч.

5

 Управление на бизнес процеси и иновации

 гл. ас. д-р Миглена Ангелова

 27.05.2021 г. от 18:00 ч.

 04.06.2021 г.

от 18:00 ч.